ตารางเวลามิสซา

วันจันทร์ – วันเสาร์ 

เวลา  19.00  น.

วันอาทิตย์

เวลา  08.00 น.

วันศุกร์ต้นเดือน

เวลา 08.00 น.

อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ช.95  ถ.สวรรค์วิถี  ต.ปากน้ำโพ  อ.เมือง
จ.นครสวรรค์  60000
โทร.0-5622-2608   
โทรสาร  0-5622-2608

 

ภาพข่าวกิจกรรม

   
งานเยี่ยมผู้ป่วย  ชมภาพกิจกรรม

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งศีลที่อำเภอโกรกพระ ชมภาพกิจกรรม

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งศีลที่ที่หมู่บ้าน การุณรังษี ชมภาพกิจกรรม

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชุมกลุ่มพลมารี ชมภาพกิจกรรม

---------------------------------------------------------------------------------------------------

การสัมมนาเจ้าหน้าที่คูเรียสังฆมณฑลนครสวรรค์ ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor วันที่ 30 ตุลาคม 2553
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ส่งศีลและเยี่ยมผู้ป่วยโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ชมภาพกิจกรรม

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
พลมารีจัดงานฉลองโอกาสวันแม่พระบังเกิด กลุ่มพลมารีอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์
ซึ่งมี 4 เปซิเดี่ยม คือ 1.เปซิเดี่ยมราชินีแห่งสันติภาพ 2.เปซิเดี่ยม อาเวมารีอา 3.เปซิเดี่ยมกุหลาบสวรรค์ 4.เปซิเดี่ยมมารดา ผู้แนะนำ (เยาวชน) ได้จัดงานฉลองโอกาสวันแม่พระบังเกิด ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor สังฆมณฑลนครสวรรค์ เริ่มเวลา 17.00 น. สมาชิกพลมารีร่วมกันสวดสายประคำ และสวดกาเตนา จากนั้นคุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข ได้บรรยายเรื่องความศรัทธาต่อแม่พระ เมื่อฟังบรรยายจบ สมาชิกรับประทานอาหารว่างร่วมกัน แล้วปิดงาน ด้วยการร่วมพิธีมิสซาฯ 8 ก.ย. 2011 ชมภาพกิจกรรม

---------------------------------------------------------------------------------------------------

งานพลมารีส่งศีลและเยี่ยมผู้ป่วย เดือนมกราคม 2555

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชุมพลมารีและปฏิญาณตนสมาชิกใหม่

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชุมคูเรียมารดาองค์อุปถัมภ์ และฉลอง 90 ปีคณะพลมารี

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ปฏิญาณพลมารี

----------------------------------------------------------------------------------------------------

เปสิเดียมราชินีแห่งสันติภาพ อาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่งศีลและเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2555
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------